Je lahko vaše podjetje še bolj učinkovito?

Seveda je lahko! Podjetja mnogokrat skrivajo velike zaloge učinkovitosti, a žal te ostajajo neizkoriščene. Učinkovitost se ne pozna le v poslovnem izidu podjetja, vendar tudi v stabilnosti poslovanja in inovativnosti. V zadnjem obdobju so gospodarske razmere ugodne in produktivnost v podjetjih narašča in hkrati narašča obseg poslovanja podjetja.. A ko se bodo razmere na trgu spremenile, je obstoj podjetja odvisen predvsem od njegove učinkovitosti.

Podjetja imajo velikokrat sisteme nagrajevanja zaposlenih vezane na produktivnost. To pomeni, da se oddelek prodaje osredotoča le na količino prodaje, oddelek proizvodnje le na proizvedeno količino, računovodstvo le na pravočasno knjižene dokumente, kadrovska služba pa ne ustrezno število zaposlenih.  Kadar so zaposleni nagrajeni le iz vidika produktivnosti, bodo sicer delali več, vendar ne bodo skoraj nič prispevali k optimizaciji poslovanja in spremembam delovnih procesov, kar pa je ključno za dolgoročni obstoj podjetja.

Se to dogaja tudi v vašem podjetju?

Poslovanje je dobro, prihodki rastejo, raste dobiček, nekaj zaposlenih je v zadnjem času odšlo iz podjetja, vendar ostali naredijo nadure, ki so potrebne za zagotavljanje izvajanja naročil. Naraščajoče številke vas lahko zaslepijo in doletel vas bo šok, ko se bodo gospodarske razmere spremenile in bo povpraševanje po vaših izdelki ali storitvah upadlo. Dejstvo je, da ko zaposleni dalj časa opravljajo nadure ali skrbijo za več področij hkrati, jim učinkovitost pade tudi za 40 %, ob dolgotrajni prekomerni obremenitvi pa se jim IQ zniža za 10 %. To pomeni, da vaše podjetje z vsako naduro, ki jo zaposleni opravijo izgublja dragocen denar.

Si želite večje učinkovitosti v podjetju?

Optimizacija in spremembe delovnih procesov so temelj učinkovitosti. Veliko je direktorjev, ki  se zaveda kako pomembna je učinkovitost v podjetju, a ji v trenutku dobrega stanja na trgu ne posveča pozornosti, saj v tem vidi preveliko obremenitev v že tako obremenjenih procesih. Ste med takšnimi tudi vi?

Pomembno je razlikovati med produktivnostjo in učinkovitostjo. Slovenci smo med opravljenimi delovnimi urami na zaposlenega v vrhu v Evropski uniji, na žalost pa smo po učinkovitosti nekje v repu. Konkurenčnost pa se meri ravno v tem kako optimalno izvajate procese. Kako torej dvigniti učinkovitost v podjetju, da bodo zaposleni znotraj rednega delovnika storili vse, kar sedaj storijo z dodatnimi urami?

  1. Ustrezno postavite cilje podjetja in cilje posameznega zaposlenega.
  2. Cilje ustrezno komunicirajte med zaposlenimi in vzpostavite učinkovito komunikacijo znotraj podjetja.
  3. Uvedite ustrezne spremembe vodenja in spremembe delovnih procesov.
  4. Zaposlene opremite s pravimi veščinami time managementa in obvladovanja stresa.
  5. Vztrajate dokler prve 4 točke ne zaživijo in ne generirajo rezultatov.

Se sliši zapleteno ali nemogoče? Ali pa si mislite vse to smo že storili pa ne deluje. Potem je čas, da to prepustite strokovnjakom, ki bomo že po prvih sestankih kar hitro ugotovili kje skrivate zaloge učinkovitosti.