Bodite ustvarjalci sprememb na trgu in ne njihovi sledilci

V poslovnem svetu še kako drži reklo,  da so spremembe edina stalnica.  Kljub temu se sprememb vsi otepamo, čeprav vemo, da se bodo zgodile. Spremembe v podjetju vedno prinesejo široko paleto posledic in zato se jih tako zaposleni kot vodstvo nemalokrat bojijo.  Mnogi zaposleni se še spominjajo časov, ko so se spremembe dogajale počasi in redko in so bili na njih pripravljeni. Danes pa se spremembe dogajajo hitro in velikokrat nepredvideno. Vse bolj je v ospredju odgovornost vodij pri sprejemanju pravih odločitev in implementacija le teh.

Spremembe prinašajo izbiro!

Pri spremembah imamo na voljo le dve izbiri ali se na njih prilagajamo ali pa jih ustvarjamo. Vsak podjetnik ve, da na trgu zmaga prvi in ravno prvi so tisti, ki ustvarjajo spremembe. Ustvarjalci sprememb imajo v roki načrt in so opremljeni za vse izzive, ki jih čakajo. Tisti, ki pa se na spremembe prilagajajo in odzivajo pa imajo težave na vsakem koraku. Ko premagajo en izziv jih za ovinkom čaka drug.

V podjetjih, ki so narekovalci sprememb, so zaposleni opremljeni z raznimi veščinami, da lahko hitro ustvarjajo nove produkte ali storitve. Imajo pa tudi ustrezne delovne pogoje, da lahko del časa namenijo iskanju izboljšav. V podjetjih, ki pa so sledilci in se na spremembe na trgu le odzivajo, pa so zaposleni velikokrat izpostavljeni stresu.  Vse spremembe jim lahko povečujejo občutek strahu in negotovosti.

Kaj morate storiti, če želite biti podjetje, ki ustvarja spremembe na trgu?

  • Vzpostavite sistem vodenja, ki temelji na vrednoti sprememb.
  • Zgradite pozitiven odnos do sprememb med zaposlenimi.
  • Pomagajte zaposlenim, da se soočijo s spremembami v podjetju in lastnimi spremembami.
  • Opremite vodje z veščinami za sprejemanje odločitev in ustvarite pozitiven odnos do odgovornosti, ki jih prinašajo odločitve.
Mehanizmi sprememb

Zakaj je nujno, da v podjetju vzpostavite mehanizme za soočanje s spremembami že danes? Podjetje je nenehno izpostavljeno spremembam, pa naj bodo to takšne, ki so plod vaših želja ali pa takšne, ki pridejo v podjetje iz okolice. Vse pa neposredno vplivajo na procese. Če imajo vaši zaposleni ustaljen delovni ritem, se ob spremembah  zgodi, da se v njihov delovnik naenkrat prikradejo nove zadolžitve. V obilici novih zadolžitev se zaposleni nenehno sprašujejo kaj je sedaj prioriteta. Spremembe imajo tako velik vpliv na učinkovitost in fokus zaposlenih in posledično celega podjetja. Zaposleni, ki imajo ustaljen delovni ritem in navade ob spremembah velikokrat začutijo strah in dilemo. Vsak želi živeti v svoji coni udobja, kjer so stvari znane in kjer je dober.  Zato se močno otepamo vsakih sprememb, saj le-te velikokrat močno posegajo v našo cono udobja. Naloga vodij je, da zaposlenim omogočajo oporo pri soočanju s spremembam. Vodja mora s strukturo, postavljenimi cilji in ustrezno komunikacijo poskrbeti, da zaposleni spremembe sprejmejo in kljub neznanemu lahko učinkovito opravljajo svoje delo.

Odnos do sprememb je temelj učinkovitega uvajanja sprememb

Velikokrat naletim na argument, zaposleni ne marajo sprememb, zato moramo samo pustiti času čas, da se na njih navadijo. Na žalost pa takšna miselnost prinaša tudi grožnjo, da bodo zaposleni ob eni izmed sprememb odšli iz podjetja. Zato je bolje ravnati preventivno in zagotoviti, da boste v podjetje vnašali spremembe, ki bodo prinašale dobre poslovne rezultate ali pa zaposlene dobro vodili, da bodo pripravljeni na vse izzive na delovnem mestu.