Kam greste?

Največkrat si to vprašanje postavimo ob prelomnicah, kot so novo leto, rojstni dan, ob zaključku šolanja…, ko tudi postavljamo zaobljube kaj vse bomo v prihodnje spremenili. V resnici pa je prav vsak dan je priložnost za nov začetek. Bistveno je, da se vprašamo kaj si želimo in kaj je tisto, kar bi nas osrečevalo.

Vsakodnevno smo obkroženi z milijoni informacijami, ki jih glede na lastna prepričanja, družbene norme in socialno okolje razporejamo v predale z naslovom prav in narobe. Pa vendar je vsak izmed nas posameznik in nam družbena merila razvrščanja v posamezne predale ne ustrezajo vedno ter lahko povzročajo mnogo frustracij. Najbolj je to opazno v času odraščanja, ko se kot najstniki borimo za svoj položaj v družbi. Kasneje pa to ni tako zelo očitno, pa vendar se borimo za položaj v službi in v odnosih. To pa močno vpliva na našo srečo.

Družbene norme močno oblikujejo in zaznamujejo vsakega človeka, nikakor pa ne smemo dovoliti, da nas delajo nesrečne, ali nam zbujajo občutek omejenosti ali nemoči. Mnogo ljudi je tako v precepu, kako na eni strani ugajati normam, ki so nam jih privzgojile pretekle generacije in kako si utreti lastno pot zgrajeno na naših lastnih prepričanjih in vizijah prihodnosti.

Naša notranja čustvena navezanost na vzorce iz preteklosti je velikokrat ovira za doseganje svojega potenciala. Po drugi strani pa je lahko tudi gorivo za premagovanje vseh izzivov.

Nič na tem svetu ni absolutno dobro in nič na tem svetu ni absolutno slabo. Tudi naši strahovi, vzorci, sanje in hrepenenja.

In ravno zato nam notranji boji med čustvi, ki nas ženejo in zaustavljajo in razumom, ki skuša najti občutek varnost, velikokrat pustijo na točki, za katero mislimo, da jo obvladujemo.

Notranja bitka je tema vsakega coaching srečanja. Kot znana pesem se ponavlja: »Should I stay or should I go«. Ali če ste bolj literarni tip »biti ali ne biti.

Kako torej narediti korake v pravo smer in kako sploh vedeti, katera smer je prava?

Postavite si cilje

Ko si postavite cilje, je čas za njihovo kritično presojo. So to vaši cilji ali le ugajate vašemu okolju? Kaj bi počeli, če v življenju ne bi imeli nikakršnih omejitev? Preverite ali greste s ciljem v pravo smer, ki bi jo začrtali brez tega, da vam družba daje odobravanje zanjo.

Poiščite ovire in gorivo

Kot sem dejala, nič na tem svetu, ni absolutno niti naši strahovi. Kaj vam strahovi govorijo, pred čim vas svarijo? Ko izluščite svoje strahove, se spet vprašajte, so to objektivni strahovi ali le strahovi neodobravanja družbe. V svojem okolju in v sebi poiščite lastnosti, prepričanja in znanja, ki jih imate in ki vas bodo na poti do ciljev podpirali.

Nalijte si čistega vina

Iskrenost do sebe je ključnega pomena za dosego vsakega cilja. Vprašajte se, ali je cilj vreden vseh naporov in notranjih stisk, ki bodo prišle na poti? Ali bo nagrada ob dosegi cilja poplačala ves trud? Predvsem pa si postavite vprašanje, kako mi bo ta cilj koristil v življenju in kaj bo naslednji korak, ki ga boste storili po tem, ko cilj dosežete.