razgovor za službo

Tabu tema razgovora: Kakšno plačo želite?

Vsak proces zaposlitve v eni točki pripelje tudi do vprašanja plačila za opravljeno delo, ki pa v svoji vsebini skriva veliko več kot le to, da si kandidat želi čim višjo plačo, delodajalec pa čim nižji strošek. Zato poglejmo, kaj se dogaja v glavah ene in druge strani ob tem vprašanju.

Notranji svet kandidata

Vsak, ki se znajde na razgovoru za zaposlitev, si nove službe želi, želi si biti del tega podjetja in želi pustiti najboljši možni vtis. Hkrati se zaveda svojih potreb, želja in ambicij. V kandidatu se vzbudijo vsi notranji konflikti glede lastne vrednosti, preteklih izkušenj, želja, življenjskih ciljev in projekcije zahtevnosti dela. To je glavni razlog, zakaj podjetja redko dobijo jasen in odločen odgovor o tem kakšno plačo pričakujejo kandidati. Nekako se kandidatom zdi, da na to vprašanje ni pravilnega odgovora. Zato želijo podati odgovor, ki se lahko interpretira zelo široko in da bo vsaj ena interpretacija zadovoljila določevalce na drugi strani mize.

Pričakovanja podjetja

Cilj tega vprašanja z vidika podjetja je ugotoviti pričakovanja kandidata in preveriti ali ima podjetja razpoložljiva sredstva, ki bi pričakovanja kandidata lahko zadovoljili. A dejstvo je, da na razgovoru ne sedi podjetje, temveč osebe, ki ga zastopajo. In vsi ljudje smo bitja z lastnimi pričakovanji, pogledi na svet in odgovornostmi, ki zajemajo delovno mesto. Zato se na tej strani mize ob odgovoru na temo o plačilu v kadrovniku, direktorju ali vodji oddelka tudi vzbudijo lastni pogledi na to temo. Hitro se lahko zgodi, da se iz osebnih razlogov kadrovnikov nevede kandidatu nalepi nalepko, premalo ali preveč ambicioznega zaposlenega.

Napačno razumevanje lahko ustvari razpoke v temeljih dobrega sodelovanja

Na plačo posameznega delovnega mesta vpliva zahtevnost dela, plačna politika podjetja, izobrazba, posebni dosežki, vrsta dela in še bi lahko naštevali. Dejstvo je, da kandidat ne pozna teh notranjih pravil podjetja, hkrati pa je še vedno pod vplivom pretekle zaposlitve kjer so bila pravila popolnoma drugačna. Na drugi strani podjetje ne pozna vseh preteklih izkušenj na podlagi katerih kandidat gradi svoja pričakovanja, zato lahko hitro naredi napačne zaključke in mogoče izgubi kandidata, ki bi bil zanje najbolj primeren.

Zakaj je tema plačila v našem kulturnem okolju tabu tema? Denar je v našem okolju ena izmed najbolj intimnih tem. Mnogokrat te teme ljudje ne delijo niti s svojimi prijatelji ali širšo družino in kar na enkrat sedi kandidat v prostoru s popolnimi neznanci in mora odgovoriti na vprašanje, ki močno posega v njegovo intimo. Na drugi strani mize pa predstavniki podjetja točno vedo, kakšni so okvirji delovnega mesta, ki ga bo kandidat zasedel. Ker so informacije moč, se v tem trenutku ustvari neenakost v prostoru, kar vpliva na iskrenost in strategijo kandidata. Proces zaposlitve je proces spoznavanja enih in drugih zato je tema plačila priložnost, da drug drugega spoznate poglobljeno in zares ugotovite, če skupaj lahko dosegate vsak svoje.

Kako ob vprašanju plače dobiti še več informacij?

Pomembno je, da si kandidat ali pa podjetje, preden odpre to temo postavi naslednjih 5 vprašanj, ki ponudijo veliko informacij o pričakovanjih enih in drugih.

  • Kaj je vir motivacije? (razmerje med fiksnim delom in variabilnim delom plače)
  • Kako se meri (Ali kako si želi meriti?) uspešnost posameznika na posameznem delovnem mestu?
  • Če pride do zaposlitve, kako dolgo si želimo sodelovati? (Zelo pomembno vprašanje še posebej, kadar gre za zaposlitev mladega. Pomaga pa tudi pri plačni projekciji čez obdobje sodelovanja.)
  • Kako se deli nagrada za uspešnost? (nagrada se dodeli posamezniku ali celotnemu oddelku)
  • Kateri pogoji dela vam poleg plače prinesejo največ zadovoljstva? (Kandidat ponudi podjetju informacije, za katere ugodnosti je pripravljen žrtvovati določeno višino plače.)

Zgornja vprašanja finančno ne opredelijo zneska, a nudijo dobro podlago, da podjetje in kandidat to skupaj določita. S temi vprašanji obe strani pridobita informacije o pričakovanjih glede kulture podjetja, odnosih, timski oziroma individualni usmerjenosti ter načrtih za prihodnost. Ko obe strani jasno definirata vse te vidike, je veliko lažje določiti znesek, ki bo za obe strani sprejemljiv.

Dejstvo je, da podjetje želi zavzetega in motiviranega zaposlenega, zaposleni pa želi spoštovanje v obliki odnosov in tudi plačila.

Želim vam uspešne razgovore!