Vam uhajajo talenti?

Pogosto naletim na direktorje in vodje, ki pravijo, da so izvedeli, da zaposlene nekaj moti, šele ko so ti zapustili podjetje. Marsikdo se sprašuje ali zaposlenim še lahko zaupa, da bodo dolgoročno v podjetju. Ali lahko računa na njihov prispevek na poti do ciljev.

Danes je dobre zaposlene težko dobiti in še težje obdržati. Prostih mest na trgu je veliko in glede na nizko stopnjo brezposelnosti lahko dobri zaposleni relativno hitro najdejo nove izzive. Kaj morate storiti, da pravočasno zaznate, kdo od zaposlenih razmišlja o odhodu in kdo ni popolnoma zadovoljen v podjetju?

Komunikacija

Komunikacija je ključ do vseh rešitev, tudi takšne zagate. Kadar boste v podjetju vzpostavili dobro komunikacijo med zaposlenimi in predvsem med zaposlenimi in vodji, boste lahko hitreje zaznali, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti. Skozi komunikacijo lahko prepoznate tudi želje po napredovanju, lastnem razvoju in strahove ter krize, ki jih doživljajo zaposleni. Le tako lahko pravočasno ukrepate in najboljše zaposlene zadržite v podjetju.

Večje je podjetje, težje je to vzpostaviti. Ni pa nemogoče. Ne glede na velikost podjetja se komunikacija začne pri vrhu. Vodja je tisti, ki narekuje kulturo komunikacije v podjetju in znotraj ekipe in vodja je odgovoren za njeno učinkovitost.

Postavljanje ciljev

Postavljanje ciljev je začetek in konec vsega. Če so ti ustrezno postavljeni, so začetek uspeha! Če pa cilji niso jasno in smotrno postavljeni in ne upoštevajo vseh deležnikov pa lahko dolgoročno pomenijo tudi konec podjetja. Ciljem se v organizacijah namenja bistveno premalo pozornosti in v njihovo postavljanje se premalo ali celo nič ne vključuje prispevka zaposlenih.

Ciljev ne gre postavljati le ob koncu leta, temveč tudi na tedenski, mesečni ravni in na ravni občasnih nalog. Kadar boste v postavljanje ciljev vključili zaposlene boste lahko prepoznali njihov odnos do podjetja in njihovo pripadnost ter tako pridobili možnost pravočasnega ukrepanja.

Kanček osebnega

Vodje so pogosto v dilemi do katere mere se lahko vpletejo v osebna področja zaposlenih. A moj nasvet je, da smo ljudje ljudem. Seveda je, kot pravi znano reklo, »služba služba in družba družba«, ampak to ne pomeni, da se morajo vodje izogibati vsej interakciji na osebni ravni. Razumevanje svojih zaposlenih se začne pri tem, da spoznavate njihovo osebnost ter jih posledično znate  v kritičnih situacijah usmerjati na način, da razvijejo ves svoj potencial.

Osebna interakcija pa mora biti dvosmerna in tudi vodje morajo svoje zaposlene spustiti v takšno bližino, da bodo tudi oni lahko pogledali v vašo osebnost in s tem dali tudi njim možnost, da vas podprejo, ko boste to od njih najbolj potrebovali.

Če imate občutek, da kdo izmed talentov, ki jih v podjetju najbolj potrebujete, razmišlja o novih izzivih nas pokličite in skupaj bomo našli rešitev, kako najboljše talente v podjetju tudi zadržati in razviti njihov polni potencial.