prodaja

Vas ljudje ne razumejo?

Razumevanje je velikokrat prva stvar, ki si jo želimo. Ljudje smo družabna bitja. Tudi tisti, ki ste bolj introvertirane narave, si želite biti sprejeti in razumljeni v krogu vaših bližnjih. Biti razumljen je pomembno na različnih področjih v življenju, v ...

stres na delovnem mestu

Vam zmanjkuje časa?

Obvladovanje časa .... se zdi skoraj nemogoče. Čas je v današnjem svetu izjemno pomembna dobrina in pogosto imamo občutek, da nam ga zmanjkuje. Na voljo imate  le 60 minut v uri in 24 ur v dnevu. Če si velikokrat naredite načrt, kaj boste počeli in kdaj, ...

izgorelost

Najpogostejši vzroki stresa na delovnem mestu

Stres nas v vsakdanjem življenju spremlja na vsakem koraku. Velikokrat ima negativen predznak, čeprav ni vedno posledica negativnih vplivov. Povzročajo ga vse spremembe, potovanja, menjava službe, nova partnerstva, … Ali je stres pozitiven ali negativen, ...

finance

Kje se v vašem podjetju skrivajo stroški?

Tako kot vsak živ organizem, se tudi podjetja razvijajo in tako spreminjajo organizacijo njihovih procesov. Ne glede na starost, vrsto ali panogo v kateri podjetje deluje, je vsem podjetjem skupno to, da si želijo preživetja in rasti. Ko podjetje raste, s ...