Coaching kot nagrada za zaposlene

Coaching je dolgo veljal za orodje, s katerim so podjetja povečevala učinkovitost zaposlenih in jim s tem pokazala, da računajo na njih v prihodnosti. Deležni so ga bili vodilni in  visoko potencialni kadri. Coachig je zaradi svoje dodane vrednosti zadnjih 15 let precej pridobival na priljubljenosti tudi v slovenskih podjetjih.

Coaching je v glavah vodilnih in kadrovnikov torej orodje, ki pomaga izboljšati komunikacijo, samozavest, omogoča boljše reševanje konfliktov, poveča učinkovitost in krepi ekipni duh. V podjetjih navadno poteka nekako tako, da se podjetje (sponzor) dogovori s coachem, kaj so glavni izzivi podjetja in kašni so želeni učinki coachinga, nato pa v obliki dogovora (pogodbe) te cilje opredeli skupaj s posameznim zaposlenim ali ekipo. Tako se ustvari dogovorni trikotnik. Kljub dogovornem trikotniku pa proces coachinga ostaja zaupen med coachem in zaposlenim.

Coaching je torej lahko zelo intimen proces, ki omogoča posamezniku delati ključne korake na poti njegovega kariernega razvoja. V tujini je opazen trend, da so si zaposleni tudi v zasebnem življenju poiskali coacha, saj so na podlagi pozitivnih izkušenj s coachingom v delovnem okolju videli priložnost za premagovanje tudi njihovih osebnih izzivov.

Coaching pomeni podpiramo te!

Izkazalo se je, da imajo zaposleni vse večje izzive pri vzpostavljanju ravnotežja med delom in zasebnim življenjem in tudi vse večjo težavo pri tem, da tegob iz enega dela življenja ne prenašajo v drugega. Delodajalci vse bolj opažajo, da skrb za zaposlene presega podporo pri strokovnem razvoju in povečevanju učinkovitosti, saj na njihovo storilnost vplivajo tudi dejavniki izven delovnega okolja.

Različne generacije se različno odzivajo na delovnik, delovne naloge, svobodo, mentalno zdravje … Podjetja so vse težje zagotavljala harmonične ekipe, saj se je individualnost vse bolj odražala v načinu dela in načinu gradnje odnosov. Dobra podjetja so to prepoznala kot priložnost za nadgradnjo miselnosti pri zagotavljanju podpore zaposlenim.

Miselnost, ki se kaže v globalnih trendih, od posameznika zahteva, da mora biti kot oseba v vseh elementih zadovoljen, srečen in izpopolnjen, da bo lahko res optimalno prispeval k poslovnemu rezultatu. Zgodil se je zelo naraven proces, kjer so coaching, ki so ga že uspešno uporabljali za vsebine delovne narave, ponudili zaposlenim z možnostjo proste izbire teme. Največja sprememba v trendu pa se kaže v tem, da storitev nudijo vsem zaposlenim in ne samo vodstvenemu ali najbolj potencialnemu kadru.

Kaj so s tem sporočili zaposlenim?

  • Si pomemben člen naše organizacije.
  • Pomembno nam je, da si dobro tudi v zasebnem življenju, ker vemo, da boš potem najboljši tudi pri delu.
  • Razumemo, da so situacije, ki te spravljajo v stres in včasih potrebuješ nekoga, ki ti jih pomaga premagovati.
  • Smo ekipa, ki si med seboj pomagamo in verjamemo v vsakega posameznika

Kakšen je rezultat coachinga?

Zaposleni, ki se počutijo sprejete in pomembne, bodo prispevali več in bodo pripravljeni bolj priskočiti na pomoč sodelavcem. Vsak, ki dela tudi na svojem razvoju ali pa izboljšuje odnose v domačem okolju, bo hkrati gradil boljše in bolj povezane odnose na delovnem mestu. To pa je danes, kjer je globalna tekma za kadre ostra in je vse težje pridobiti kader, ki ustreza vrednotam podjetja, zelo pomembno.

Kakšna pa je slika coachinga v slovenskih podjetjih?

Slovenska podjetja še vedno mnogokrat ne prepoznajo pravega potenciala coachinga in ga mnogokrat vidijo kot obliko povečevanja produktivnosti in na žalost je coaching še vedno pretežno sladkorček, ki so ga deležni vodilni zaposleni. V slovenskih podjetjih je velikokrat zaznati tudi to, da coaching ne dosega rezultatov, ki bi jih želeli. To pa predvsem zato, ker je coaching še vedno primarno orodje nadgradnje kompetenc, manj pa ga podjetja uporabljajo za postavljanje nove, bolj učinkovite in zavzete organizacijske kulture.

Kaj lahko podjetja storijo pri uvedbi coachinga?

Podjetja, ki želijo pozitivne zaposlene, ki so zavzeti in pripadni, lahko izkoristijo več plastne pozitivne učinke coachinga. Slovenska davčna zakonodaja je iz vidika coachinga zelo prijazna in omogoča podjetjem, da je tudi iz davčnega vidika to investicija, ki nudi zmagovalno kombinacjo za vse udeležene. Podjetja zmotno mislijo, da je nudenje coachinga za osebne namene boniteta, od katere morajo zaposlenim plačati dohodnino. Podjetje ima možnost vključiti coaching v promocijo duševenga zdravja na delovnem mestu ali pa kot dodatno izobraževanje. Seveda pa je predpogoj, da le to ponudi vsem zaposlenim.

Želite preveriti, kako lahko coaching koristijo tudi vsi vaši zaposleni? Dogovorite se za brezplačni posvet in našli bomo rešitev, ki bo optimalna za vas in vaše zaposlene.