Najpogostejši vzroki stresa na delovnem mestu

Stres nas v vsakdanjem življenju spremlja na vsakem koraku. Velikokrat ima negativen predznak, čeprav ni vedno posledica negativnih vplivov. Povzročajo ga vse spremembe, potovanja, menjava službe, nova partnerstva, … Ali je stres pozitiven ali negativen, je velikokrat odvisno od tega, kakšen odnos imamo do posameznih dejavnikov, ki ga povzročajo in kako se z njimi soočamo.  Naše telo se na stres odziva s telesnimi, mentalnimi in čustvenimi odzivi. Lahko se jih naučimo obvladovati in s tem močno zmanjšamo njegov vpliv na naše življenje in zdravje.  Če želimo obvladovati dejavnike in vplive, ki jih prinaša stres jih moramo najprej prepoznati.

Najbolj pogostih vzroki stresa na delovnem mestu.

Odnosi na delovnem mestu

Tako kot na vseh področjih v življenju so tudi pri delu vzponi in padci. Lažje je premagati padce in se veseliti vzponov, če smo v pozitivnem delovnem okolju. Služba je čas, kjer preživimo velik del našega življenja in ker smo ljudje družabna bitja potrebujemo nasmeh, pozdrav in kratke klepete tudi v službi. Imeti občutek, da spadamo v neko okolje in da smo del neke skupine, je ena izmed osnovnih potreb človeka. Kadar med zaposlenimi ali med vodji in zaposlenimi prihaja do poslabšanja odnosov ali pa odnosov sploh ni, se močno poveča tveganje za stres. Kadar odnosi niso dobri ali jih ni, to vpliva tudi na produktivnost ekipe, saj informacije ne tečejo, hkrati pa vsak začenja kriti svoj hrbet in s tem upočasnjuje procese. Vsaka organizacija mora poskrbeti, da so odnosi med zaposlenimi dobri in da komunikacija temelji na spoštovanju in vzajemnosti.

Zahteve vodstva

Vodstvo v vsaki organizaciji obstaja z namenom, da delegira naloge. A kadar vodstvo to izvaja na neustrezen, način lahko to podrejene ali ostale vodje spravi v stres. Vodstvo mora imeti zmerno racionalen pogled na kapacitete zaposlenih in procesov. Naloga vodje je, da najde optimalno ravnovesje med nalogami in zmožnostim zaposlenih in procesov. Kadar so zahteve previsoke, nastopi stres in izgorelost, kadar pa so zahteve preveč ohlapne, to povzroči med zaposlenimi dolgčas in pomanjkanje osredotočenosti.

Nejasnost vloge

Če je med osnovnimi človekovimi potrebami pripadati nekam ali skupini, enako velja tudi za razumevanje svoje vloge v tem okolju ali skupini. Razumevanje svoje vloge hkrati nudi razumevanje odgovornosti, ki jo le ta prinaša. Zaposleni, ki ne razumejo svoje vloge in ne poznajo ravni svoje odgovornosti, bodo doživljali veliko večjo mero stresa, pri sprejemanju odločitev. Hkrati pa se lahko zgodi tudi, da bodo nase prevzemali preveč dela. Jasna razmejitev vlog je pomemben korak v smeri zmanjševanja stresa na delovnem mestu.

Pomankanje podpore

Vsi za enega, eden za vse še kako drži. Zaposleni potrebujejo občutek, da jim sodelavci, vodstvo in podrejeni stojijo ob strani in so jim na voljo. Tu ne gre za prelaganje dela temveč za zavedanje, da bodo dobili informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu, da bodo deležni podpore, da je celotna ekipa enako motivirana za izpeljavo projektov, kot oni sami, … Kadar zaposleni tega občutka nimajo, nastanejo frustracije, občutek nezaželenosti in občutek, da niso cenjeni za svoje delo.

Pomanjkanje kontrole

Ljudje smo si zelo različni in vsak ima svoj način dela. Kadar je zaposlenemu vsiljen določen način dela, lahko to povzroča izjemne ravni stresa, saj prinaša veliko negotovosti. Zaposleni, za občutek kontrole, potrebujejo vključenost v sprejemanj določitev in postavljanje ciljev, upoštevanje njihovih predlogov in samostojno razporejanje delovnih nalog znotraj delovnega časa.

Slabo ravnovesje med delom in življenjem

Je čas za delo in je čas za počitek in veselje. Tehnologija nam je poleg vseh prednosti prinesla tudi to, da smo stalno na razpolago in vsi pričakujejo takojšen odziv. Vse pogosteje se dogaja, da zaposleni delo nosijo domov in tako jemljejo čas stvarem, ki so, ali pa bi morale biti, v življenju najbolj pomembne. Dolgi, nepredvidljivi delovniki in stalna pripravljenost so najpogostejši razlogi za stres. Raziskave kažejo, da po 8 urah dela, človeška zmogljivost in koncentracija močno padeta, kar pomeni, da dolgi delovniki ne prinesejo želenega rezultata. Zelo pomembno je, da podjetja posvečajo dovolj pozornosti organizaciji dela in delo oblikujejo tako, da zaposleni delajo pametno in ne dolgo.