Ko šumi komunikacija

Veliko je govora o uspešni komunikaciji, a kljub temu se nam mnogokrat zgodi, da smo prepričani, da smo se vse dogovorili. Ko pa pride čas za realizacijo dogovorov,  se hitro pokaže, da je imel vsak v mislih malo drugačno zgodbo. V osnovi se komunikacija zdi zelo enostavna. Nekdo pove kar si misli, želi ali pričakuje, sogovornik to sprejeme ali pa pove kaj si on želi, misli in pričakuje. Pa vendar v praksi stvari niso tako preproste. Vsak govori »svoj« jezik. S tem ne mislim različnih jezikov med narodi, ampak različen način izražanja vsakega posameznika in nemalokrat se zgodi, da se misli, želje in pričakovanja ne skladajo z razumevanjem sogovornika. Kaj pa takrat, kako uspešno komunicirati ko so med nami razlike?

Velik del komunikacije poteka na nezavedni ravni in pomembno je, da sami razumemo svoje želje, misli in pričakovanja. Potem jih preko strnjenega miselnega procesa sporočimo drugi strani. Še posebej je nujno, da ste na učinkovito komunikacijo pozorni vodje. V procesu, kjer komunicirata dva, ki nista v isti hierarhični liniji se lahko hitro zgodi, da kakšna dejstva ostanejo neizrečena, močno pa vplivajo na realizacijo posameznih nalog. Če se pogosto sprašujete, kje je šlo narobe pri izvedbi nalog, obstaja velika ste verjetnost, da ste v procesu komunikacije storili eno izmed najbolj pogostih napak v komunikaciji.

Najpogostejše napake zaradi katerih nastajajo komunikacijski šumi so:

Slaba struktura sporočila

V nas se že tvori misel, ideja, želja in preden jo sporočimo okolici imamo že dobro izoblikovano sliko o tem kaj si želimo sporočiti. Posledično so končna sporočila našim sogovornikom krajša in jim manjka nekaj ključnih elementov, ki bistveno vplivajo na razumevanje.

Enak način komuniciranja do vseh vpletenih

Ljudje smo si različni in vsak ima drugače način sprejemanja in dajanja informacij. Zato je za učinkovito komunikacijo nujno razumevanje posameznikov in njihovega načina sprejemanja informacij. Ta težava se najpogosteje pojavlja vodjem, ki želijo ohranjati enak nivo komunikacije z vsemi podrejenimi, čeprav podrejeni informacije sprejemajo različno.

Reakcija namesto odgovora

Reakcija namesto odgovora velikokrat vodi v konflikt ali velik nesporazum. Če pozorno opazujete svetovne politike, je to pogosto njihov stil komuniciranja. Pozorni bodite na svoje reakcije in na reakcije svojih zaposlenih, saj je včasih meja med reakcijo in odgovorom zelo tanka.

Izogibanje neprijetnim temam

Kritika in nestrinjanje sta pogosto teme, ki jih želimo prezreti, saj so neprijetne in lahko vodijo v konflikte, hkrati pa zahtevajo več napora v komunikaciji in nevarnost, da ne dosežemo vsega kar smo si zadali. Mnogokrat izogibanja kritikam in nestrinjanju vodi v manj uspešno realizacijo dogovora.

Slabe novice ali kompleksne naloge sporočene preko e-maila

Elektronska pošta je odlično orodje za komunikacijo in sledenje komunikaciji, vendar ne za vse primere. Slabe novice in kompleksne naloge imajo več nivojev komunikacije, ključni nivo je odnosni in nebesedni nivo, ki ga preko elektronske pošte ne morete sporočiti. Brez odnosnega nivoja pa je učinkovita komunikacija v takšnih primerih neučinkovita.

Neaktivno poslušanje

Eden najpomembnejših delov uspešne komunikacije je razumevanje sogovornika, ki pa se začne z aktivnim poslušanjem. Tako lahko poleg vsebine, prepoznamo tudi stil in namen komuniciranja in tako je lahko naša komunikacija učinkovita in poleg tega prispeva k gradnji odnosa. Brez aktivnega poslušanja nastajajo nesoglasja in različne verzije iste zgodbe.

Predvidevanje, da je bilo sporočilo prejeto

Ko izrazimo kar smo želeli, smo storili šele polovico dela. Še posebej v situaciji, ko je namen komunikacije razdelitev nalog, se v tej točki komunikacija šele začne. Preverite ali je sporočilo sprejeto in ali je sporočilo razumljeno tako, kot ste si želeli.

Čeprav se nam mnogokrat zdi komunikacija samoumevna in nepomemben del pri zagotavljanju uspešnosti organizacije, je mnogokrat prav slaba komunikacija vzrok za slabo organizacijsko klimo, za slabo izpolnjene delovne naloge, slabo motiviranost zaposlenih in mnoge druge težave v podjetju. Vse se začne in konča s komunikacijo. Zato smo za vas pripravili delavnico za uspešno komunikacijo, izvajamo pa tudi vašim potrebam prilagojene treninge in delavnice učinkovite komunikacije.  Pokličite nas in si zagotovite brezplačno svetovalno uro.