Vodenje sestankov je veščina na katero vodje velikokrat pozabijo a močno vpliva na realizacijo ciljev. Dobro vodenje sestankov omogoča sistematično spremljanje doseganje ciljev in hkrati omogoča pravočasno ukrepanje.

  • Koliko imate sestankov?
  • So vi ti sestanki nujno potrebni?
  • So zaposleni mentalno prisotni na sestankih? 
  • Kaj se zgodi po sestankih? 
“Kar 46% zaposlenih po sestankih ne ve kaj so njihove naloge, zato je veščina vodenja sestankov nujna za današnji poslovni svet.”

Kako učinkoviti pa so vaši sestanki?

Program, ki je zasnovan na osnovi veščin prinaša neposredne učinke na vsakodnevne sestanke. Vodje bodo izvajali bolj učinkovite sestanke z jasno opredeljeni cilji sestanka in jasno opredeljenimi nalogami zaposlenih.

Učinkoviti sestanki so osnova uspešnih poslov.

Vas zanima več. Izpolnite obrazec in vam pripravimo ponudbo.