Odlični zaposleni ustvarjajo odlične poslovne rezultate

Če je včasih konkurenca pomenila neizprosen boj v odnosu do strank, danes pomeni tudi boj za odlične zaposlene. Zaposleni svoje službe ne sprejemajo le kot opravljanje dela, temveč priložnost za lasten razvoj in napredek. Zaposleni potrebujejo stalen razvoj njihovih kompetenc tako za lasten razvoj kot za razvoj vašega podjetja.

Ljudje so gonilo vseh procesov v podjetju, in tako kot se razvijajo ljudje, se razvijajo tudi procesi. Ugleden poslovnež Richard Branson v luči konkurenčnosti organizacije pravi:

Train people well enough so they can leave, treat them well enough so they don’t want to.

Le ustrezno usposobljeni in motivirani zaposleni lahko ustvarjajo korak pred konkurenco.

Strokovnost pomeni osnovo konkurenčnosti v današnjem poslovnem okolju. Katere kompetence so torej tiste, ki ustvarjajo razliko med vami in vašo konkurenco?

Ste se vprašali, kako dobro razvite imajo vaši zaposleni kompetence

  • vodenja,
  • kreativnega razmišljanja,
  • komunikacije,
  • postavljanja in doseganja ciljev, 
  • obvladovanja časa in
  • obvladovanja konfliktov
  • …?

Treningi kompetenc

Vse treninge kompetenc skrbno načrtujem za vsakega naročnika z namenom, da lahko zaposlenih pridobljeno znanje čimprej vnesejo v vsaj vsakodnevni delovnik. Programi so lahko krajši 4 urni treningi ali daljši programi v katere vključujemo tudi coaching srečanja.


Svoji ekipi zagotovite:

Zaposleni, ki lahko razvijajo svoje potenciale, so bolj pripadni podjetju. Coaching v vaših zaposlenih zbudi odločnost in motiviranost za dosego postavljenih ciljev in jim pomaga premagati vse ovire, do uspešne prodaje. 

Proaktivni zaposleni, ki prispevajo več, ustvarjajo nižje stroške, saj svoje procese izvajajo optimalno hkrati pa stremijo k napredku. Prihranke tako lahko namenjate razvoju podjetja. 

Zaposleni svoje napore usmerjajo k optimalni izvedbi procesov in rasti podjetja, ustvarjajo pogoje za kreativen prispevek znotraj ekipe. 

Z rastjo prodaje, ki temelji na produktivnih in učinkovitih delovnih procesih, ki jih izvajajo motivirani zaposleni, boste prehiteli vso konkurenco.

Coaching4me pristop

1. Analiza stanja in potreb Vsako podjetje je zgodba zase in vaši cilji potrebujejo individualni pristop. Skupaj ugotovimo, kje so možnosti napredka in katere spremembe bodo prinesle najboljše učinke.

2. Izbira ukrepov in priprava načrta Izbira individualnega poslovnega coachinga ali skupinskega poslovnega coachinga  na podlagi opredeljenih ciljev podjetja in števila vključenih zaposlenih.

3. Izvedba programov razvoja. Izvedba individualnih ali skupinskih poslovnih coachingov ali njihove kombinacije. Opredeli se tudi trajanje posameznih srečanj.

4. Analiza rezultatov. Po končani seriji coaching paketov sledi analiza rezultatov in evalvacija. Opravimo analizo končnega stanja. Na podlagi rezultatov opredelim nadaljnje usmeritve in priporočila.