POLITIKA ZASEBNOSTI COACHING4ME, Maša Ribnikar Kajtner s.p.

  1. Splošno

COACHING4ME, Maša Ribnikar Kajtner s.p. (v nadaljevanju COACHING4ME) spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in drugimi v RS veljavnimi predpisi. V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, odgovorni, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Namen te politike o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas in kako jih uveljavljati.

COACHING4ME se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali, uporabljeni v skladu s to politiko o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih. COACHING4ME z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi zavarovanja osebnih podatkov skrbi, da nepooblaščene osebe ne morejo dostopati do osebnih podatkov, ohranja zaupnost in celovitost podatkov ter preprečuje njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

Ta politika se smiselno uporablja tudi za obdelavo podatkov uporabnikov, ki so pravne osebe oziroma poslovni subjekti.

  1. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je COACHING4ME, Maša Ribnikar Kajtner s.p., Senično 8b, 4294 Križe, e-naslov: masa@coaching4me.si, telefonska številka: 041 885 423.

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, na podlagi veljavnih predpisov, vam bo odgovorila kontaktna oseba.

Kontaktna oseba: Maša Ribnikar Kajtner
Telefonska številka: 041 885 423
Elektronski naslov: masa@coaching4me.si

  1. Namen obdelave osebnih podatkov ter pravni temelji

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje. V primeru sprememb ali uvajanja novih storitev bo COACHING4ME glede na potrebe in v skladu z zakoni ustrezno posodobil to politiko ali spremenil obstoječe pogodbe ali pogoje oziroma sprejela nove pogoje in sklenila nove pogodbe.

Pogodba
COACHING4ME osebne podatke strank obdeluje in uporablja v okviru in za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti iz pogodbenih razmerij s strankami. COACHING4ME bo pri obdelavi osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodbe obdelovala le tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje ter izpolnitev pogodbenih in poslovnih obveznosti.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

COACHING4ME na osnovi zakonitega interesa družbe ali tretjih oseb obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj (npr. zagotavljanje informacijske varnosti, preprečevanje zlorab, nepooblaščenega dostopa do informacij ali informacijskega sistema), za namen izvajanja analiz za uravnavanje poslovnega tveganja ter optimiziranja poslovnih odločitev ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu in nadzornemu organu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimizirani podatki.

Zakoniti interes za preprečevanje zlorab praviloma vedno prevlada nad interesi in temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov. Na podlagi obdelave lahko COACHING4ME sprejme ukrepe za preprečevanje zlorab, ki lahko vključujejo preprečitev ali omejitev dostopa do storitev, omejitev pravic iz pogodbenih razmerij, prekinitev pogodbenega razmerja, dejavnosti potrebne za identifikacijo uporabnikov oziroma kršiteljev, sprožitev ustreznih civilnih, inšpekcijskih ali kazenskih postopkov za preprečitev ali omejitev zlorab in druge ukrepe, dopustne s predpisi. COACHING4ME lahko pri obvladovanju tveganj obdeluje tudi podatke, ki jih pridobi iz javnih evidenc in drugih virov.

COACHING4ME stremi k neprestanemu prilagajanju in izboljševanju svojih storitev in ponudbe. Zato ima zakoniti interes, da spremlja izvajanje pogodbenih razmerij in analizira uporabo storitev svojih uporabnikov, in sicer za načrtovanje ter razvoj storitev, oceno trga ter merjenje uspešnosti prodaje, marketinških aktivnosti, aktivnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje in kakovosti storitev. Obdelava podatkov za analize ne vpliva na pravice uporabnikov, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij.

Privolitve
COACHING4ME za namene neposrednega trženja zaproša svoje stranke in druge posameznike za privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov. Na podlagi privolitve lahko COACHING4ME obvestila o akcijskih ponudbah uporabniku posreduje prek vseh v privolitvi navedenih komunikacijskih kanalov. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi, lahko uporabnik to privolitev kadarkoli prekliče. Preklic privolitve lahko uporabniki podajo pisno na naslov: COACHING4ME, Maša Ribnikar Kajtner s.p. Senično 8b, 4294 Križe, osebno z oddajo pisne vloge, z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov masa@coaching4me.si.

Obisk spletnega mesta

COACHING4ME zbira osebne podatke tudi ob obisku spletnega mesta prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani ter štetja uporabnikov na spletnem mestu. Ob vsakem obisku spletne strani COACHING4ME se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska.

Na spletnem mestu COACHING4ME lahko izpolnite spletni obrazec, s katerim oddate vaše vprašanje. V ta namen COACHING4ME od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

– ime in priimek in/ali naziv podjetja,

– e-naslov,

– kraj (naslov),

– telefonska številka,

– podatke o vsebini vašega vprašanja.

Vsi podatki, ki so zbrani preko tega spletnega obrazca ali so kako drugače sporočeni COACHING4ME, se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti, in sicer za odgovor na vaše vprašanje, za pripravo ponudbe za storitve iz dejavnosti, za pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje pogodbe. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje ali ste že v pogodbenem razmerju. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati odgovora ali ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

COACHING4ME lahko na spletnih straneh uporablja naslednje vrste piškotkov:
– začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh COACHING4ME;

– trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies): trajne piškotke COACHING4ME lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki;

– lastni piškotki (1st party cookies) so s spletne strani COACHING4ME, ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;

– drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov.

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov potrebno uporabnikovo soglasje, COACHING4ME pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev.

COACHING4ME za stalno optimizacijo svojega tržnega komuniciranja na svojih spletnih straneh uporablja analitično programsko opremo Google Analytics od Google Inc., ki uporablja piškotke za namen analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji). Spletna stran oziroma COACHING4ME uporabnika o njih obvesti in pridobi njihovo privolitev pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik). To omogoča sledenje spletnega vedenja; na stopnji zbiranja piškotki shranjujejo informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo spletno stran, vključno s številom prikazanih strani, od kod uporabnik prihaja (geografska lokacija), čas obiska in število obiskov, da bi s tem izboljšali spletno stran in zagotovili dobro izkušnjo pri uporabnikih. Ti podatki se zbirajo preko sledilnih piškotkov. Podatki pridobljeni preko piškotkov so anonimni in se ne povezujejo z osebnimi podatki. COACHING4ME teh podatkov ne deli z nobenimi tretjimi osebami za njihovo samostojno uporabo. Če uporabnik ne sprejme piškotkov, ni shranjena nobena informacija.

  1. Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so: pooblaščeni zaposlenci COACHING4ME, uradni organi in pogodbeni obdelovalci COACHING4ME. Uradni organi lahko pridobijo osebne podatke od COACHING4ME v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.
COACHING4ME pri izvajanju dejavnosti v okviru zakonskih pristojnosti najema pogodbene obdelovalce, ki v njenem imenu in za njen račun obdelujejo osebne podatke.

COACHING4ME praviloma ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države ali mednarodno organizacijo. V primerih, v katerih so pogodbeni partnerji COACHING4ME iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev COACHING4ME ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, COACHING4ME to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba.

  1. Pravice posameznikov

Posameznik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za zgoraj navedene namene. S pisno jasno opredeljeno zahtevo, poslano na naslov: COACHING4ME, Maša Ribnikar Kajtner s.p., Senično 8b, 4294 Križe, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu COACHING4ME:

– potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,

– omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),

– poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),

– omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,

– omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),

– omogoči pravico do omejitve obdelave, 

– omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,

– omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
– omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica

– poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo COACHING4ME posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

  1. Obdobje hrambe

COACHING4ME hrani in obdeluje osebne podatke za čas veljave pogodbenih razmerij, do ureditve in izpolnitve pogodbenih obveznosti, poravnave ali zastaranja vseh terjatev; lahko tudi trajno ali v zakonsko določenih rokih; ali za čas za katerega je uporabnik podal privolitev oziroma do preklica.

V primeru prejema zahteve za izbris ali omejitev obdelave bo COACHING4ME zahtevo izvršila tako, da bo obdelavo podatkov omejila samo na namene, določene z zakonom oz. za morebitno uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

  1. Končne določbe

COACHING4ME si pridržuje pravico, da predmetno politiko o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodi dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

V Seničnem, dne 21. 5. 2018

COACHING4ME, Maša Ribnikar Kajtner s.p.
Maša Ribnikar Kajtner