Za ustvarjalce zmagovalcev

Marsikateri trener se bo strinjal s trditvijo, da je športnik zahtevna stranka, saj tako kot od sebe tudi od trenerja zahteva nič manj kot popolnost.

Trenerji so sopotniki športnikov in velikokrat z njimi preživijo več časa kot s svojo družino. Delo trenerja se ne zaključi ob igrišču ali tekmovališču, temveč se nadaljuje v iskanju še večje perfekcije športnika.

Zgodijo se porazi in zgodijo se uspehi trener pa je tisti, ki mora držati stik s tlemi.

Odgovornost trenerjev je velika, a prepogosto se pozabi na to, da tudi trenerji potrebujejo nenehen razvoj. Športnik, ki postane trener, pogosto s seboj prinese tudi prtljago lastne športne poti, ki pa ni nujno pravi recept za razvoj talenta, ki stoji pred njim.

Kaj potrebujejo trenerji?

Trenerji so strokovnjaki, ki delujejo v korist športnikov in ekipe. Za njihov strokovni razvoj je v večini športov dobro poskrbljeno. Ob treningih in tekmovanjih pa se odvijata še dva ločena procesa in sicer osebni razvoj trenerja in športnikov osebni razvoj.

Trenerji si velikokrat zastavljajo vprašanja, kot so:

 • kako ohraniti hladno glavo,
 • kako vključiti novega člana ekipe,
 • kako reševati konflikte s sportniki in med samimi športniki,
 • kako si vzeti čas zase,
 • kako ohraniti motivacijo, …

Za trenerje sem razvila poseben izobraževalni program, ki pomaga trenerjem okrepiti njihov psihološki vpliv na športnika in mu hkrati omogoča lasten osebni razvoj.

Naj uspehi ne nihajo in  naj športnik ohranja visok nivo motiviranosti in odločnosti. Naj se po porazu hitreje pobere.

 

Športnik je lahko uganka, a z razumevanjem njegovega stanja je pot nazaj k vrhu hitrejša, hkrati pa so uspehi bolj doživeti.

 

Športnik potrebuje trenerja in trener je vpet v ritem sezon in tekmovanj, ko pa je sezona mimo, čas prehitro mine. Ohranite življenjsko ravnovesje.

 

Moč, ki jo prinaša življenjsko ravnovesje, se najprej kaže v sposobnosti obvladovanja stresa in njegovem premagovanju.

Glede na specifiko športne panoge vsebinsko prilagajam spodnji program.

Coach the coach akademija

Coach the coach akademija poteka v 3 srečanjih, ki trajajo 3ure.

 1. Sklop: Cilji
 2. Sklop: Motivacija
 3. Sklop: Komunikacija in skupinska dinamika
 4. Sklop: Prepričanja in vrednote
 5. Sklop: Vloga trenerja v psihološki podpori športnika
 6. Sklop: Vpliv življenja na trening in obratno
 7. Sklop: Trenerjeve lastne potrebe
 8. Sklop: 2uri individualnega coachinga z vsakim trenerjem